Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της Εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ δεσμεύεται ώστε όλα τα τμήματα της Επιχείρησης, τα οποία επηρεάζουν την Ποιότητα των υπηρεσιών της, να είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο και έλεγχο, ώστε να μειωθούν, να εξαλειφθούν και κυρίως να προληφθούν οι ποιοτικές ατέλειες με στόχο την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών, ανάλογη με την υποσχόμενη από εμάς άριστη ποιότητα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των υπηρεσιών που η επιχείρηση ξεκίνησε να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και της ικανοποίησης των πελατών της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την Ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει με πλήρη σεβασμό της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, καθώς και όλων των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με τα προϊόντα μας και την παραγωγή τους, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο (εργαζόμενο στην επιχείρηση, πελάτη), με σεβασμό στην ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και με σεβασμό στο περιβάλλον, που είναι άλλες όψεις της ευρύτερης έννοιας της Ποιότητας. Δεσμεύεται επίσης για την παροχή των απαραίτητων πόρων που θα επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών που ακολουθούνται.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας, προσπαθώντας να κατανοήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει την πολιτική μας αυτή σε όλα τα επίπεδα. Ως Διοίκηση της επιχείρησης θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του Σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιμέρους λειτουργιών. Οι εν λόγω αντικειμενικοί σκοποί καθιερώνονται και παρακολουθούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης των Συστημάτων Διαχείρισης από την Ανώτατη Διοίκηση της επιχείρησης.